Ghost
Hermoso tu blog de yaoi :') fuckoff-happy

Muchisimas gracias!! bien apreciado tu saludo C:

Usotsuki Wa Dareda is really a manga with such a nice story

Usotsuki Wa Dareda is really a manga with such a nice story

Wild Darling - Mitsuru x Ryuuji - Manga by Tennohji Mio
Gush Magazine - Koi Suru Boukun - Morinaga x Tatsumi
Sagatte Omachi Kudasai - Doushima and Tanaka -  Manga by Moto Haruko Sensei

Sagatte Omachi Kudasai - Doushima and Tanaka -  Manga by Moto Haruko Sensei

Some Hard for you… I love this scene.. master piece
Gush Magazine - Koi Suru Boukun - Morinaga x Tatsumi
Koi Suru Boukun - Tatsumi and Morinaga - Manga by Hinako Takanaga Sensei
Tatsumi really looks this sexy when Morinaga was doing him. You have to admire Morinaga kun.. he goes all the way for it

Button Theme